Sjöjobb

 • Pålning/ grundförstärkning.

 • Muddring.

 • Pålade bryggor.

 • Frihängande bryggor.

 • Flytande bryggor.

 • Stenkistor.

 • Vågbrytare.

 • Nedläggning av sjöledningar

 • Sprängning.

 • Anläggning av sandstränder.

 • Iläggning/ upptagning av bojstenar.

 • Godstransporter med färja.

 • Montering av båtlyftar.

 • Vassröjning

 • Tomtplanering från sjösidan vid svårtillgängliga tomter.

 

Ovanstående arbeten kan utföras i Mälaren,

Hjälmaren samt angränsande mindre sjöar.