Landjobb

 
 • Vägkantklippning:

  gräs och slyröjning. grenklippning.

 • Landskapsvård:

  putsning - buskröjning - gräsklippning.

 • Transport med banddumper på mark med dålig bärighet.

 • Tomtplanering.

 • Avloppsanläggningar.

 • Sprängning.

 • Stubbrytning.

 • Grävmaskinarbeten.

 • Anläggning av gräsmattor